д-р Анастас Василев се дипломира като магистър по дентална медицина през 2005 г. в МУ – гр. София.

Зад гърба си има 12 години частна практика, през която непрекъснато се усъвършенства и подобрява своята квалификация. Ежегодно посещава курсове, семинари, конференции и други събития за да повиши своята компетентност и обмени опит с водещи български и световни специалисти в денталната практика. Член е на Съюза на Стоматолозите в България и има сключен договор със Националната Здравно Осигурителна Каса, която поема част от заплащането за някои дейности

В ЗЪБОЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА Д-Р Василев!

Кабинетът по дентална медицина на Д-р Анастас Василев предлага комплексна стоматологична (дентална) помощ, започваща от диагностика, профилактично лечение, консервативна стоматология, козметична стоматология, всички видове протези.

Безплатен Профилактичен Преглед

В зъболекарския кабинет можете да се възползвате от услугите покривани изцяло или частично от националната здравноосигурителна каса. За целта трябва да носите вашата здравноосигурителна книжка и да я представите в началото на посещението.